Finanční analýza

Finanční analýza je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petra Růčková. Přečtěte si s námi knihu Finanční analýza na newdawn.it

Newdawn.it Finanční analýza Image
Autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy, jaké metody je možno použít v podnikatelské praxi. Důraz je kladen na nejužívanější metodu, a to analýzu poměrovými ukazateli. V publikaci je uveden praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost, neboť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát skutečnou finanční situaci.

AUTOR: Petra Růčková

VELIKOST SOUBORU: 10,33 MB

ISBN: 0

NÁZEV SOUBORU: Finanční analýza.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

Finanční analýza | Knihy.ABZ.cz

Finanční analýza vybraného podniku Financial analysis of a chosen company. Anotace: Předmětem této bakalářské práce je zvolení vhodných metod finanční analýzy, aplikace těchto metod na vybraný podnik a zhodnocení finančního zdraví společnosti. V práci jsou nejdříve nadefinovány pojmy finanční analýza a finanční ...

Kniha: Finanční analýza krok za krokem | Knihy.ABZ.cz

Grünwald Rolf - Holečková Jaroslava: Finanční analýza a plánování podniku, 1. vydání Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997, 197 s., ISBN 80-7079-257-4. Kislingerová Eva - Hnilica Jiří: Finanční analýza - krok za krokem, 1. vydání Praha: C. H. Beck, 2005, 137 s., ISBN 80-7179-321-3

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kdyby Lucerna promluvila....pdf

Deset medvídků.pdf

Ekonomická a politická transformace Číny.pdf

Kudy a kam v ČR.pdf

Architektura - volba nebo osud.pdf

Dětské nemoci a jak je léčit.pdf

Zákon o obetiach trestných činov.pdf

Malý zajačik: Poďme sa hrať.pdf

Vteřinu před zblázněním (všechno je, jak je).pdf

Prediktivní trhy.pdf

Pohádky.pdf

Bioreaktor.pdf

Smrť v bunkri.pdf

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III..pdf

Poslední deník Květy Fialové.pdf

Objavujeme svet! Ovocie.pdf