Řešení veřejných prostranství a budov

Trávit čas knihou Řešení veřejných prostranství a budov! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Řešení veřejných prostranství a budov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Řešení veřejných prostranství a budov Image
Publikace uvádí požadavky na přístupnost a bezbariérovost v souvislosti s českou legislativou a popisuje, fotodokumentuje odchylnost od teoretických požadavků v životní praxi - skutečné příklady přístupnosti, se kterými se lze bohužel často setkávat. Cílem publikace je ozřejmit tyto jevy a posloužit jako náhled, jak takové úpravy, které k překonání bariér ve skutečnosti neslouží, nedělat a mj. uvést příklady, které k překonání bariér pohybu a orientace slouží.

AUTOR: Eva Liberdová

VELIKOST SOUBORU: 9,99 MB

ISBN: 9788086726786

NÁZEV SOUBORU: Řešení veřejných prostranství a budov.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

Řešení veřejných prostranství a budov - Liberdová, Eva od ...

Generel veřejných prostranství představuje koncepční dokument pořízený Městskou částí Praha 10, jehož cílem je vytvořit dlouhodobou strategii pro podobu a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch.

Řešení ventilace veřejných budov a škol - Větrání škol

veřejných prostranství, vznik nových, ale i na posuzování drobných záměrů ve veřejném prostranství. Principy budou sloužit především zástupcům městské správy, zpracovatelům podrobnějších dokumentací, správcům sítí a dalším dotčeným subjektům v území k jednotnému, koncepčnímu přístupu. KONCEPT ŘEŠENÍ

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Osudová Sisi.pdf

Italština (nejen) pro samouky + 2 CD.pdf

Zevní dermatologická terapie a kosmetika.pdf

Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z..pdf

Jak se stát dobrým šéfem.pdf

Silentio pro smíšený sbor.pdf

Navždy tvoja.pdf

Materiály I.pdf

Šumava - Východ.pdf

Čeština pro cizince/Češskij jazyk dlja inostrancev.pdf