Alfa a omega stavby (ročné predplatné)

Trávit čas knihou Alfa a omega stavby (ročné predplatné)! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Alfa a omega stavby (ročné predplatné) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Alfa a omega stavby (ročné predplatné) Image
Ročné predplatné garantovaných informácií.Ponúkne Vám užitočné rady a postupy, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa zdĺhavosti v jednotlivých konaniach pri príprave a realizácii stavby. Vďaka publikácii budete mať podstatné a k Vašej práci potrebné informácie z aktuálneho stavebného zákona, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa sankciám a pokutám. Príručka je určená stavebným firmám, architektom, projektantom, orgánom štátnej správy a samotným stavebníkom.1/ Obsah a úvod1/1 Celkový obsah1/2 Zoznam autorov1/3 Úvodné slovo hlavného autora1/4 Zoznam skratiek a piktogramov1/5 Dotknuté tretie osoby2/ Aktuálne informácie2/1 Obsah 2/2 Aktuálne informácie 2/3 Stručná charakteristika vybraných právnych predpisov2/4 Sústava stavebných úradov2/5 Vybrané činnosti vo výstavbe2/6 Znalecká činnosť a znalecké posudky3/ Stavba a územie3/1 Obsah3/2 Územné plánovanie3/3 Územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady 3/4 Príprava územnoplánovacej dokumentácie s účasťou verejnosti3/5 Územné konanie a územné rozhodnutie 4/ Stavebné konanie a stavebný poriadok 4/1.Obsah4/2 Povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby4/3 Stavby ich zmeny, stavebné úpravy a udržiavacie práce na uskutočnenie ktorých sa stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu nevyžaduje4/4 Stavby a stavebné úpravy uskutočnenie ktorých vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu4/5 Ostatné stavby podliehajúce stavebnému konaniu a vyžadujú stavebné povolenie4/6 Stavebné konanie4/7 Otázky a odpovede5/ Realizácia stavby5/1 Obsah5/2 Stavenisko a jej vybavenie 5/3 Časový plán stavby 5/4 Projekt – plánovanie a riadenie5/5 Projektový controlling5/6 Riadenie rizika v stavebných projektoch5/7 Pripojenie stavby na miestne potrubné a káblové rozvody5/8 Metódy posudzovania ekonomickej efektívnosti projektu/stavebného objektu5/9 Práca na stavbe z hľadiska BOZP6/ Kolaudácia a užívanie stavby6/1 Obsah6/2 Kolaudácia a užívanie stavby6/3 Priebeh kolaudačného konania 6/4 Zmena v užívaní stavby 6/5 Energetická hospodárnosť budov7/ Údržba, rekonštrukcia, obnova,odstránenie a vyvlastnenie stavby7/1 Obsah7/2 Vyvlastňovanie stavieb 7/3 Údržba a oprava7/4 Rekonštrukcie, modernizácia, obnova, stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a vstavba7/5 Obnova kultúrnej pamiatky a úprava nehnuteľnosti v pamiatkovom území8/ Zmluvné vzťahy a kataster nehnuteľností8/1 Obsah 8/2 Zmluvné vzťahy k pozemku a nehnuteľnosti8/3 Zmluvy súvisiace so stavebnou činnosťou 9/ Verejné práce a verejné obstarávanie9/1 Obsah9/2 Verejné práce9/3 Verejné obstarávanie stavebných prác10/ Životné prostredie a bezpečnosť10/1 Obsah10/2 Zabezpečenie kvality stavby10/3 Ochrana životného prostredia pri realizácii stavebného diela10/4 Odpad a stavba 10/5 Biomasa ako energia na stavbe10/6 Ochrana stavieb a majetku pred následkami povodní10/7 Plán BOZP stavby11/ Peňažné náklady súvisiace s obstarávaním stavby11/1 Obsah11/2 Náklady stavebníka v procese prípravy stavby11/3 Kalkulácie v stavebnej praxi11/4 Cash flow developerského projektu11/5 Financovanie bývania 11/6 Dotknuté tretie osoby12/ Vzory žiadostí, tlačív a formulárov12/1 Obsah12/2 Územné konanie12/3 Stavebné konanie a stavebné povolenie12/4 Kolaudačné konanie12/5 Životné prostredie a bezpečnosť12/6 Peňažné náklady súvisiace s výstavbou12/7 Zmluvy v stavebníctveZoznam autorov:•Ing. Pavel Adamík •Doc. Ing. Michal Božik PhD. •Mgr. Eva Braxatorisová •Ing. Helena Ellingerová PhD. •JUDr. Július Fíger •Prof. Ing. Jozef Gašparík PhD. •Ing. Pavol Giller •Ing. Elena Gregorová •Ing. Jarmila Gombalová •Ing. Vasil Ivanov, PhD. •Ing. Ružena Ivanová, PhD. •PhDr. Peter Jurkovič •JUDr. Helena Karageorgievová •Ing. Viktória Múčková, CSc. •Ing. Ľubomír Munk •Ing. Pavel Obenau •Mgr. Iveta Obetková •Ing. arch. Miloslava Pašková •Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.•Ing. Viera Rajprichová •Ing. arch. Magda Sedlárová •JUDr. Gabriela Semančíková, LL.M., MBA •JUDr. Milan Sudzina, PhD. •Ing. Dagmar Takáčová •Mgr. Viktória Nagyová Tenkáč •Ing. Jozef TvrdoňPočet garantovaných aktualizácii: 4

AUTOR: Zora Petráková

VELIKOST SOUBORU: 1,38 MB

ISBN: 0

NÁZEV SOUBORU: Alfa a omega stavby (ročné predplatné).pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Alfa a omega wellness | Mojdom.sk

Každý pacient, ktorý sa lieči na chirurgickom oddelení, totiž musí mať bezpodmienečne natočený EKG záznam. „Je to alfa a omega našej každodennej práce. Počet vyšetrených pacientov je pritom 4- až 5-tisíc ročne," dodal primár.

Pokémon alfa zafír (pre Nintendo 3ds) hodnotenie a ...

Schodisko je alfa a omega stavby, tej pasívnej požiarnej ochrany. Tam jednoducho sa musia dostať ľudia, musia byť ochránení minimálne 30 minút, aby mali kľud na únik. To znamená, že preto sú tie schodiská odvetrávané, preto sú stavebne uzavreté, to znamená, že si musíme uvedomiť, že ešte aj je tade vedený zásah ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Psáno ve hvězdách.pdf

Luskoviny.pdf

New York.pdf

Pes, nejdražší přítel člověka.pdf

Slovensko: Historické mestá + DVD Banská Štiavnica - perla slovenských miest.pdf

Facility management v technické správě a údržbě budov.pdf

Kniha poviedok a spomienok.pdf

Tóny v trní.pdf

Ohnisko požiaru.pdf

Vína sveta.pdf

Obchoduj úspešne a zbohatni!.pdf

Promyšlené vraždy Agathy Christie.pdf

Zlatá brána otvorená.pdf