Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Joeri Van den Bergh. Přečtěte si s námi knihu Marketingová komunikace na newdawn.it

Newdawn.it Marketingová komunikace Image
Marketingové komunikace jsou nejviditelnějším a nejdiskutovanějším nástrojem marketingového mixu. Kniha nabízí úplný přehled stavebních kamenů, technik a aplikací marketingových komunikací, a to především v evropském kontextu. Jednotlivé kapitoly pokrývají všechny složky komunikačního mixu, včetně reklamy, public relations, sponzoringu, podpory prodeje, direct marketingu, komunikace na místech prodeje, výstav, osobního prodeje a interentové komunikace. Publikace je výsostně uživatelsky komfortní a přehledná, obsahuje příklady, případové studie, shrnutí kapitol a otázky k opakování. Případové studie se týkají například značek Pringles, Pepsi, Max, Mercedes, Pentene, Redbull, Yahoo! Kniha se nevyhýbá oblastem, které získávají na důležitosti, jako kupříkladu vytváření značky. Vynikajícím způsobem pokrývá specifické sektory a souvislosti, zvláště v oblasti mezinárodních marketingových komunikací a v oblasti komunikace mezi firmami (B2B). Je určena předem marketingovým a komunikačním manažerům všech úrovní řízení, brand manažerům, pracovníkům v oblasti médií, reklam, public relations, prodeje a pak také všem studentům, marketingu, managementu a podnikání

AUTOR: Joeri Van den Bergh

VELIKOST SOUBORU: 6,78 MB

ISBN: 8024702541

NÁZEV SOUBORU: Marketingová komunikace.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

Marketingová komunikace - 2., aktualizované a doplněné ...

Marketingová komunikace a public relations Komunikační studia jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií.

Marketingová komunikace

Studijní program Marketingová komunikace je koncipován k přípravě absolventů se širokými praktickými schopnostmi a dostatečnou teoretickou výbavou pro dynamicky se rozvíjející oblast marketingové komunikační praxe v různých kontextech ekonomického a mediálního působení.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými.pdf

Vražedná žárlivost.pdf

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev.pdf

1000 riešení 12/2015.pdf

Sám na vrcholu.pdf

Podvojné účtovníctvo v roku 2001.pdf

Průmyslový marketing.pdf

Pětiminutovky čeština pro 4. třídu.pdf

Pohlazení.pdf

Obchodní války a pozice České republiky.pdf

V objetí zelených stínů.pdf

Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů.pdf

Mrazivé mlčení.pdf

Kdo se schovává v domě?.pdf

Slovo a jeho struktura.pdf

Černá barva krve.pdf