Audítorstvo 1

Audítorstvo 1 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ladislav Kareš. Přečtěte si s námi knihu Audítorstvo 1 na newdawn.it

Newdawn.it Audítorstvo 1 Image
Audítorstvo 1 – praktikum vecne i obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Ladislav Kareš: Audítorstvo. Publikácia je určená predovšetkým študentom 5. ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky, odboru Účtovníctvo a audítorstvo, ako učebná pomôcka pre predmet Audítorstvo 1. Môžu ju však využiť aj audítori, asistenti audítorov a odborníci z praxe ako učebný text a pomôcku pre lepšiu orientáciu v problematike auditu, predovšetkým v oblasti právnej úpravy auditu – národnej i nadnárodnej, v oblasti zaoberajúcej sa otázkami zodpovednosti, nezávislosti a etiky audítora.Publikácia sa venuje aj problematike vlastného výkonu audítorskej činnosti – audítorským metódam, postupom, oblasti testovania a otázkam týkajúcim sa audítorskej dokumentácie. Nezanedbateľné miesto v publikácii je venované správe audítora a jej rôznym modifikáciám.

AUTOR: Ladislav Kareš

VELIKOST SOUBORU: 8,79 MB

ISBN: 9788080784461

NÁZEV SOUBORU: Audítorstvo 1.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

Audítorstvo 1 - praktikum (Ladislav Kareš, Kolektív ...

Audítorstvo 1 - praktikum vecne i obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Ladislav Kareš: Audítorstvo. Publikácia je určená predovšetkým študentom 5. ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky, odboru Účtovníctvo a audítorstvo, ako učebná pomôcka pre predmet Audítorstvo 1.

M EUBA: Informačné technológie

Audítorstvo a daňové poradenstvo / Hlavní autor: Tušan, Radoslav, 1964- Vydáno: (2011) Audit / Hlavní autor: Šteker, Karel, 1981- Vydáno: (2009) Audit : studijní pomůcka pro distanční studium / ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Písanka ke slabikáři 3. díl: Píšeme tiskacím písmem.pdf

Stravovanie po pôste.pdf

Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu.pdf

Palmy.pdf

Zanechala si odtlačky prstov na mojej koži.pdf

Šprýmy s/z rýmy.pdf

Snehová cisárovná.pdf

Biológia - odpovede.pdf

Testovanie do vrecka 9 - Matematika a Slovenský jazyk.pdf

Velcí šikulové (9-10 let).pdf