Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti

Trávit čas knihou Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti Image
Publikace předkládá shrnutí hmotněprávních a procesních aspektů ve vybraných oblastech věcných práv. Opírá se o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, zejména jeho senátu specializovaného na oblast věcných práv, která je zasazena do výkladu jednotlivých právních institutů, se kterými se právní praxe denně setkává.Po výkladu institutu dobrých mravů v soudním řízení se autor věnuje právním normám s relativně neurčitou právní hypotézou v řízeních ve sféře věcných práv. V další kapitole jsou rozebrány peněžité náhrady (např. při vypořádání společného jmění manželů) včetně způsobu jejich určování. Výrazná pozornost je věnována ochraně vlastnických práv - řízení o vindikační žalobě, řízení o vyklizení bytu, stavbám na cizích pozemcích atd. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány hmotněprávním a procesním souvislostem společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví.Text je doplněn příslušnými partiemi návrhu občanského zákoníku s důvodovou zprávou. Cílem knihy je podat průřezový praktický výklad uvedených institutů a skloubit sféru hmotného práva s procesním se zdůrazněním komplexního přístupu k věci a uvedením veškeré použitelné judikatury.

AUTOR: Michal Králík

VELIKOST SOUBORU: 9,62 MB

ISBN: 9788087212981

NÁZEV SOUBORU: Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich ...

Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich - vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvi

Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o - Králík ...

Michal Králík: Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich (vybrané procesněprávní a hmotněprávní souvislosti). Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2012, roč. 2012, 1-2, s. 55-56. ISSN 1210-6348. info. LAVICKÝ, Petr. Milan Podhrázký: Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Českoslovenští uprchlíci ve studené válce.pdf

Akce Tatraplán.pdf

Obrázky - Vyfarbi.pdf

Prípad Sabotér.pdf

Radosti lásky.pdf

Dane, účtovníctvo, odvody 2/2010.pdf

Keď korporácie vládnu svetu.pdf

Běsi.pdf

Čaroplavci - sbírka povídek sci-fi a fantasy.pdf

Cholesterol a ateroskleróza.pdf

Slabikář pro 1. ročník ZŠ.pdf

Babiččino pečení.pdf

Papež Pavel VI. člověk dialogu.pdf

Zore.pdf

Leonardo da Vinci.pdf