SSRI - léky prvé volby

Trávit čas knihou SSRI - léky prvé volby! Na našem webu newdawn.it najdete knihu SSRI - léky prvé volby a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it SSRI - léky prvé volby Image
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor – SSRI) znamenaly výrazný pokrok ve vývoji nových antidepresiv. SSRI byly uvedeny na trh v druhé polovině osmdesátých a prvé polovině devadesátých let (fluvoxamin 1983, fluoxetin 1988, citalopram 1988/89, sertralin 1992, paroxetin 1993). SSRI představují skupinu psychofarmak, která byla poprvé v historii vyvinuta na základě teoretických úvah o významu serotoninu v patogenezi deprese a nikoliv na základě náhodného objevu jako jiné antidepresivní preparáty. Od té doby se SSRI staly pro svou účinnost, jednoduchost podávání, dobrou snášenlivost a bezpečnost při předávkování v podstatě antidepresivy prvé volby a v mnoha státech byla jejich preskripce uvolněna i pro praktické lékaře navzdory jejich vyšší ceně; v důsledku této strategie začalo být adekvátně a časněji léčeno daleko více depresivních nemocných v populaci. Z obsahu: Indikace SSRI * Potenciace účinku SSRI * Lze urychlit nástup účinku SSRI? * Dávkování SSRI * Chemická struktura SSRI * Farmakokinetika SSRI * Genetický polymorfismus, ovlivnění cytochromu P450 a farmakokinetické interakce * Farmakodynamika SSRI * Bezpečnost a nežádoucí účinky SSRI

AUTOR: Jaromír Švestka

VELIKOST SOUBORU: 5,99 MB

ISBN: 0

NÁZEV SOUBORU: SSRI - léky prvé volby.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

Antidepresiva jejich seznam a rozdělení do tříd ...

z SSRI s krátkým vylučovacím poločasem na fluoxetin. Podle v literatuře zveřejněných kazuistik se obvykle týden podává 20 mg fluoxetinu zároveň se sníženou dávkou původního SSRI. ... SSRI - léky prvé volby, MAXDORF, 1998. PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. Title: Ps_1_01.indd

PDF Léčba Tikových Poruch V Dětské Psychiatrii

léky řazeny podle předpokládaného přínosu a rizik na léky 1., 2., a 3. volby. Léčba silné neuropatické bolesti by měla být především komplexní, vedle účinné farma-koterapie by měla zahrnovat i fyzikální terapii, psychoterapii či vhodné invazivní léčebné přístupy. Tito pacienti jsou většinou odesíláni

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Medvídek Pú: Můj milý Medvídku Pú.pdf

Pavol Tóth.pdf

Matematika za 30 sekúnd.pdf

Pneumonie pro klinickou praxi.pdf

Prostonárodné vianočné piesne.pdf

Indoor aktivity.pdf

Modlitba za Owena Meanyho.pdf

Nová cesta do pravěku.pdf

Nedonošené dítě.pdf

Ježiš dnes.pdf