Judikatura Nejvyššího soudu

Trávit čas knihou Judikatura Nejvyššího soudu! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Judikatura Nejvyššího soudu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Judikatura Nejvyššího soudu Image
Kniha představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů Nejvyššího soudu v oblasti občanského a obchodního práva. Každý z více než 500 publikovaných judikátů bude pro přehlednost zkrácen na stěžejní část odůvodnění.Unikátní soubor aktuálních judikátů s komentářem.Každý judikát bude doplněn krátkým komentářem k tomu, jak by se stejný problém řešil podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Zařazeny budou výhradně judikáty publikované v letech 2011 až 2013, půjde tedy o skutečně aktuální výběr. Kniha tak může mít dvojí přínos – jednak přinese přehled aktuálních názorů a vývoje nahlížení Nejvyššího soudu na klíčové problémy a jednak posoudí, zda tyto názory přetrvají i za nového občanského zákoníku či nikoliv. Tím pomůže zacelit palčivou mezeru na trhu, protože v odborných kruzích panuje nejistota o tom, co z judikatury a názorů soudů se bude používat i nadále a co dozná změny.Význam judikátů v českém právním prostředí nelze podceňovat.Přestože podle českého práva judikatura není závazná, její síla fakticity je poměrně vysoká, zvláště pokud jde o judikaturu Nejvyššího soudu. Po přehledech judikatury v jednotlivých oblastech proto praxe často volá a kniha by měla její volání vyslyšet. Přínosem knihy dále bude, že judikáty budou utřízeny na jednom místě, na rozdíl od vybraných webových serverů, kde bývají judikáty průběžně publikovány. Jednotlivé judikáty budou přehledně členěny tak, aby odpovídaly členění nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a dalo se v nich snadno vyhledávat.

AUTOR: Michal Vrajík

VELIKOST SOUBORU: 10,47 MB

ISBN: 9788072638468

NÁZEV SOUBORU: Judikatura Nejvyššího soudu.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Judikát - Wikipedie

judikáty nejvyššího soudu - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu ČR

Rozhodnutí soudů (judikatura) - Portál justice

Citujete-li uveřejněná rozhodnutí, označte je prosím jejich formou, dnem vydání, číslem jednacím a internetovou adresou Nejvyššího správního soudu; např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, čj. 2 Afs 17/2004-92, www.nssoud.cz. Pro převod rozhodnutí do formátu .doc můžete použít on-line konvertor ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Čekání na Lina.pdf

Nožnice.pdf

Džípy.pdf

Sever a Jih (Díl III.).pdf

Nesmrtelná teta.pdf

Ľudovít Štúr - štúdie a eseje.pdf

Čemu věří slavní.pdf

Německo-český a česko-německý slovník.pdf

Psychiatrie.pdf

Jamie Oliver - komplet 3 kníh.pdf

Stopy v písku.pdf

Angličtina pre deti.pdf

Od predstavy k skutočnosti diela.pdf

Pilates pro těhotné.pdf

Hashimotova tyreoiditida.pdf

Zlatá bohéma.pdf

Európska integrácia a právo Európskej únie.pdf

Jak Ježíšek naděloval radost.pdf

Soukromý labyrint.pdf